Основні цілі Школи

1. Сприяти гармонійному, духовному розвитоку особистості на основі принципів моральності, культурно-історичних традицій України.

2. Виховувати у учнів проекту почуття патріотизму, активної громадянської позиції, відданості та любові до своєї Батьківщини, готовності служити Вітчизні.

3. Сприяти підготовці молоді до служби в лавах Збройних Сил України, пропаганді традицій офіцерської честі.

4. Створити ефективну систему безперервного особистісного зростання та гармонійного розвитку підростаючого покоління, його духовної і фізичної культури, здорового способу життя.

5. Закріпити та розвинути отримані знання та навички у учасників проекту в контексті командної гри, грунтованої на принципах і правилах, витікаючих з філософії Школи – філософії Цілісного Світогляду.

6. Створити середовище, яке відповідає соціальним і матеріальним потребам окремої людини, для повної реалізації її як особистості через здійснення окремих проектів під гаслом: "Плануй, Дій, аналізуй Результати".